Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Zbiórka baterii - OREW - 21.01.2013

         21 stycznia 2013 r. odbył się apel w Zespole Szkół w Brojcach poświęcony podsumowaniu zbiórki baterii przez uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Brojcach na rzecz PSOUU koło w Gryficach .Uczniowie zebrali ok. 10kg baterii , które zamienione zostaną na gry edukacyjne dla naszych podopiecznych. Każdy uczestnik biorący udział w naszej akcji został obdarowany przez naszą Placówkę słodkim upominkiem oraz dyplomem. W apelu udział wzięli także nasi gimnazjaliści z zespołu edukacyjno –terapeutycznego wraz z p. A. Grabowską i p. M. Kasprzakiem. podziękowanie w formie dyplomu oraz figurek ceramicznych ręcznie zdobionych przez naszych uczniów złożyliśmy na ręce p. Dyrektor Szkoły Podstawowej oraz pań prowadzących zbiórkę. serdecznie wszystkim dziękujemy za pomoc w dbaniu o nasze wspólne środowisko.