Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Zawody lekkoatletyczne w Stargardzie - 23.05.2014

      Dnia 23.05.2014 roku reprezentacja naszego Koła brała udział w XXI Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych w Stargardzie Szczecińskim. Zmagania odbyły się w czterech konkurencjach: skok w dal, rzut piłką palantową, bieg na 60 m i rzut piłką lekarską. Nasze Stowarzyszenie reprezentowali: Edyta Heilk, Sebastian Motała, Marek Augustynowicz, Adam Piestrzeniewicz, Krystian Ignaszewski. Tym razem jedyny medal i to srebrny zdobyła Edyta Heilik w biegu na 60 m. Impreza była udana, a do tego dopisała nam świetna pogoda. Za rok na pewno znowu tam będziemyJ.

Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena: