Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Giełda Wielkanocna w HOSSO - 04.04.2014

Dnia  04.04.2014r. w Galerii Hosso odbyła się giełda wielkanocna prac wykonanych w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Zainteresowanie naszymi pracami było naprawdę duże. Udało się nam sprzedać niemal wszystkie prace.
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena: