Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Zajęcia integracyjne OREW - 9.12.2013

           Dnia 9 grudnia 2013, w Ośrodku Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczym przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryficach, odbyły się zajęcia integracyjne uczniów w/w placówki oraz klasy „0 d” ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Gryficach, zorganizowane przez panie: Alicję Grabowską, Sylwię Wysocką oraz Edytę Bartoszewską - Iłowiecką. Podczas spotkania, które miało na celu integrację oraz wspólną zabawę, dzieci wykonały różnorodnymi technikami plastycznymi kartki z okazji Świąt Bożego Narodzenia a także drewniane ozdoby choinkowe. Całemu spotkaniu towarzyszyła sympatyczna atmosfera przy dźwiękach świątecznej muzyki. Przytaczając słowa I. Rudek: integracja społeczna „ma na celu zapewnienie dzieciom niepełnosprawnym dobrego samopoczucia i wyzbycia się dyskredytującej „inności”, przekreślającej nierzadko szczęśliwe i radosne dzieciństwo oraz dobry start w dorosłe życie” (I. Rudek, 2003, s.69). Dla dzieci pełnosprawnych korzyścią jest to, że pozwala ona na wyzbycie się uprzedzeń, strachu przed odmiennościami, uczy, że niepełnosprawnych można traktować tak samo jak pełnosprawnych jednocześnie pozwalając na naturalną akceptację i życzliwość.
             Dziękujemy za mile spędzony dzień i zapraszamy do organizowania kolejnych zajęć.

Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena: