Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Zajęcia integreacyjne w OREW - 04.12.2014

W dniu 4 grudnia 2014r. mieliśmy okazję gościć w naszej Placówce uczniów z klasy I"b" wraz z p.Mirosławą Najdowską ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Gryficach. Dzieci wraz z naszymi uczniami spotkali się na wspólnych zajęciach integracyjnych, podczas których uczestniczyli w zajęciach plastyczno - muzycznych, wykonując kartki świąteczne oraz anioły dla swoich najbliższych. Atmosfera była bardzo radosna i świąteczna. Integracja to proces mający na celu stworzenie warunków, w których dzieci niepełnosprawne i pełnosprawne będą mogły wspólnie żyć, uczyć się, współpracować. Podczas warsztatów integracyjnych dzieci kształtują w sobie postaw tolerancji i szacunku nie tylko dla niepełnosprawnych, ale w ogóle dla każdej odmienności. Uczą się w sposób naturalny i spontaniczny udzielania pomocy słabszym a także kształtują w sobie pozytywne cechy osobowości tj. wrażliwości, życzliwości, otwartości na potrzeby drugiego człowieka.