Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

XX - lecie OREW i WTZ - 8.05.2014

"Każdy ma prawo do szczęścia i swojego miejsca w społeczeństwie" - Maria Grzegorzewska.
           Te słowa jako pierwsze można było dostrzec  na prezentacji multimedialnej, opowiadającej o historii placówek Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryficach, wprowadzającej nas wszystkich do przeżywania obchodów XX - lecia placówek PSOUU Koło w Gryficach. 

8 maja 2014r.  podopieczni, pracownicy oraz rodzice spotkali się w sali Gryfickiego Domu Kultury gdzie wspólnie mieli okazję obchodzić tak doniosły Jubileusz, którego otwarcia dokonały: p. Alicja Kufel - dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno Wychowawczego oraz p. Renata Mazurek - kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej. Kolejnym punktem obchodów Jubileuszu były występy artystyczne w wykonaniu podopiecznych z obu placówek, które dały przykład na to, że nie istnieją bariery ludzkiej sprawności, a jeśli istnieją, to świadomość wzajemnego wsparcia i wzajemnych relacji społecznych oraz edukacyjnych, pozwala przełamywać sztucznie stworzone przeszkody i wyjść poza schemat myślenia. Przed licznie zebraną publicznością zaprezentowały się zespoły z obu placówek: taneczny, muzyczny oraz solistka, z WTZ Monika Nowakowska a także grupa teatralna z OREW „BAJKOLANDIA”.

Aktywność twórcza osób niepełnosprawnych intelektualnie nie rzadko jest jedną z form samorealizacji tych osób Wartość temu dziełu nadaje przede wszystkim wysiłek i zaangażowanie osoby, która je tworzy. Dzięki takiemu nastawieniu odbiorcy, każda praca nabiera wyjątkowego znaczenia. Zebrani goście nagradzali każdy występ gromkimi brawami , co pozwoliło naszym artystom doświadczyć radości, zadowolenia i satysfakcji płynących z wykonania pracy, jaką jest powstałe dzieło.  Na tegoroczny jubileusz przybyło wielu gości. 

Miłą niespodzianką  ze strony kierownictwa placówek  PSOUU było wyróżnienie podopiecznych oraz pracowników, którzy są z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym od 20 lat.  Z rąk przewodniczącego p. Wincentego Heilika, dyrektor OREW p. Alicji Kufel oraz kierownik WTZ p. Renaty Mazurek jubilaci, których 20 lat pobytu w placówkach jest świadectwem wielkiej aktywności i wytężonej pracy otrzymali listy gratulacyjne oraz słodkie upominki.  Wśród nich byli podopieczni: Marta Bakalarska, Andrzej Wyrwiński, Marcin Wojciechowski, Krzysztof Skalik, Michał Kwaśniak, Krzysztof Ciesielski, Magdalena Lenckowska, Ewa Ciechanowicz, Adam Górski, Karolina Szymańska, Agata Dąbrowska, Marta Zaborowska, Krzysztof Wojciechowski, Krystian Abramiuk, Beata Bąk, Piotr Kazimierski, Marek Tyborski, Sebastian Motała oraz pracownicy: Maria Zaborowska, Barbara Mrozowska, Halina Stukan, Jadwiga Głuszko, Janina Mętel, Dorota Wysokińska oraz Mirosława Siutkowska, którzy - otrzymali listy gratulacyjne oraz kwiaty z życzeniami za zaangażowanie w długotrwałą i aktywną pracę.      

Od przybyłych gości i Zarządu PSOUU Koło w Gryficach otrzymaliśmy na ręce kierownictwa moc życzeń, kwiatów, słodkości i innych dowodów pamięci. A swoją obecnością zaszczycili nas m.in.: radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego p. Artur Łącki, burmistrz Trzebiatowa p. Zdzisław Matusewicz, przewodniczący Rady Miejskiej Gryfic p. Krzysztof Tokarczyk, sekretarz Zarządu Głównego PSOUU p. Jolanta Janik oraz dyrektorzy i kierownicy lokalnych instytucji oraz firm.

Po zakończeniu część artystycznej w Gryfickim Domu Kultury udaliśmy się na przemarsz ulicami miasta, dzięki któremu mogliśmy każdemu mieszkańcowi pokazać jak bardzo jesteśmy dumni z tego że 20 lat jesteśmy wszyscy razem.

Kolejną atrakcja zaplanowaną, na ten jakże wyjątkowy dzień był wspólny piknik, który odbył się w Wilczkowie w Gospodarstwie Agroturystycznym  „Pod Gruszą” p. Budzelewskich, gdzie wszystkich nas zabawiał Klaun Tomi z Kamienia Pomorskiego. Były wspólne tańce, zabawy, puszczanie kolorowych baniek. Niespodziankę przygotowali również pracownicy, którzy dla wszystkich wykonali zabawny pokaz „ZUMBY” oraz parodię pracy w PSOUU. Na koniec pikniku, kolejna niespodzianką przygotowaną przez kierownictwo był jubileuszowy tort. Każdy z nas przeżył ten dzień w indywidualny dla siebie sposób. Były łzy szczęścia i wzruszenia, były żarty i śmiech - świadczy to tylko o jednym – „Dwadzieścia lat, jest dobrym czasem, by szczęście dać i cieszyć się że jesteśmy razem…”.

 Kierownictwo, pracownicy i podopieczni z OREW i WTZ składają podziękowania przybyłym gościom za uczestnictwo, w tym jakże dla nas ważnym dniu. Dziękujemy p. Adamowi Nowackiemu - Prezesowi Intermarche w Gryficach za ufundowanie słodkich upominków, panu Tomaszowi Kubikowi z Kamienia Pomorskiego, który zadbał o dobra zabawę,  państwu Ewie i Januszowi Budzelewskim z Wilczkowa za za organizacje pikniku. Dziękujemy również pani dyrektor, Róży  Szuster  i pracownikom Gryfickiego Domu Kultury oraz gryfickim strażakom i policjantom za zabezpieczenie przemarszu.

 

 

Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena: