Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Wystawa twórczości osób z niepełnosprawnością intelektualną - Trzebiatów - 8.05.2013

          Dnia 8 maja 2013 roku zostaliśmy zaproszeni przez Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Trzebiatowie do udziału w obchodach  Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. O godzinie 11.00 uczestniczyliśmy w uroczystym otwarciu wystawy twórczości osób niepełnosprawnych z Koła PSOUU w Trzebiatowie, która odbyła się w galerii Feiningera Trzebiatowskiego Pałacu. Następnie mieliśmy zaszczyt obejrzeć wiele ciekawych prac plastycznych wykonanych różnymi technikami.
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena: