Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Wyjazd integracyjny do MOW w Rewalu - 06.06.2014

"Szacunek dla siebie - coś, co w gruncie rzeczy jest bezcenne." - Virginia Woolf

       6 czerwca podopieczni OREW i WTZ wraz z opiekunami mieli zaszczyt uczestniczyć w VI Edycji Spotkania Profilaktyczno - Integracyjnego poświęconemu SZACUNKOWI, organizowanym przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rewalu. Wszyscy zaproszeni goście zaprezentowali przygotowane przez siebie programy artystyczne m.in. układy taneczne, piosenki, prezentację multimedialną i scenkę teatralną. Po zakończonej części artystycznej wraz z chłopcami z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego i młodzieżą z Domu dla Dzieci udaliśmy się na wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku. Wszyscy świetnie się bawiliśmy i czekamy z niecierpliwością na kolejną edycje tego spotkania integracyjnego
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena: