Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Wycieczka do Torunia - 16-17.10.2014

"Wiodła nas droga przez wiele przystani, wszyscy byliśmy w istocie zgrani.
Hostel wśród dźwięków pędzących wagonów witał nas szczodrze jak niegdyś kapłanów,
którzy w Toruniu stawiali kroki, budując przy tym toruńskie uroki:
piękne budynki, kościoły, spichlerze, a nawet nie prostą, lecz krzywą wieżę.
To planetarium z postępem techniki i piękna lekcja kopernikowskiej sztuki. 
Tenże Kopernik o samym zmroku witał nas miło z krzyżakiem u boku,
w pięknie starówki w tej złotej jesieni, Kopernik jednak trochę się zmienił,
zamiast ciżemek założył glany, na głowie tupecik tak dziwnie ubrany,
snuł opowieści o życiu swoim, jak to się uczył jak czasem broił,
jak Go to chrzcili w tutejszej chrzcielnicy, jak czerpał wiedzę na workach pszenicy,
mądry i zacny ten nasz Mikołaj, spotkania z Mikim nikt nie żałował.
Była legenda też o Flisaku, który nie szczędził żabkom kopniaków,
chciał je wypędzić za wszelką cenę, by zyskać przychylną burmistrza ocenę.
Gdy tylko Flisak pozbył się żabek, otrzyma córki burmistrza grabę.
Również z Krzyżakiem, żeśmy chodzili, było tak piękne – coś my widzieli.
Nastał też czas i smutek z rozstania, były prezenty i pożegnania,
następnie powrót był do hostelu gdzie większość tańczyła, a siedziało niewielu.
Nazajutrz z rana tuż po śniadaniu poszliśmy z torbami w świeżutkim ubraniu.
Dalej więc naprzód!!! Lepić pierniki!!! Kolejne miejsce, znów dobre wyniki.
Słuchał z nas każdy historii o ciastkach, prezentowanej na slajdów obrazkach,
mogliśmy lepić pierniki z ciasta, ugniatać wałkiem, formując miasta,
nastąpił wypiek naszej twórczości, dostarczył przy tym tak wiele radości.
Skoro tak dobre mieliśmy wyniki, warto więc było posłuchać muzyki.
Pozostał więc Chopin i o nim wspomnienie jak w ścianach szafarni wygrywał natchnienie,
gdzie wśród przyjaciół tworzył klasyki, stając się przy tym wirtuozem muzyki.
Gdy tylko nuty ostatnie wybrzmiały, czekał nas obiad równie wspaniały,
choć zaspokoił głód nasz niemały, to nie zastąpił historii trwałej,
która zostanie na długie lata, będzie to dla nas pamiętna data.
Czas bardzo dobry, spędzony wspólnie, było rodzinnie bardzo przytulnie.
Wszystko więc było: wzloty, upadki, czas też na powrót do ojca i matki
i do rodziny tęskniącej szczerze, bo choć człowiek daje to również bierze.
Dzisiaj cenimy wartość podróży, która choć krótka tak dobrze posłuży." 

Andrzej Tomczyk

W dniach 16 - 17 października 2014 roku, wyjechaliśmy na dwudniową wycieczkę do Torunia. Wyjazd był możliwy dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego.
Galeria 1
Galeria 2
Galeria 3