Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

WOŚP w Mrzeżynie - 12.01.2014

          Uczniowie z OREW w Rogowie pomagali zbierać pieniążki na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, cała impreza odbyła się na Hali Widowiskowo- Sportowej w Mrzeżynie. Zostaliśmy wolontariuszami i dodatkowo staraliśmy się urozmaicić czas dzieciom i dorosłym poprzez prowadzenie gier i zabaw ruchowych, a także przez prowadzenie warsztatów plastycznych metodą dequpage'u i guillingu. Bawiliśmy się rewelacyjnie, bo najwięcej frajdy sprawia pomaganie innym.
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena: