Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Wizyta w sądzie - 24.05.2013

          24 maja grupa podopiecznych z OREW odwiedziła Sąd  Rejonowy w Gryficach. Po sądzie oprowadzała nas Pani sędzia Irena Sachajska-Krzyśka , która w bardzo ciekawy i przystępny sposób opowiadała nam o charakterze swojej pracy. Podopieczni mieli okazję założyć togi, wcielić się w rolę sędziego, prokuratora i obrońcy oraz zasiąść na ławie oskarżonych. Poznali też tajniki niebieskiego pokoju, a także miejsce w którym aresztanci czekają na rozprawę. Była to bardzo ciekawa i pouczająca wycieczka nie tylko dla dzieci, ale również dla ich opiekunów.
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena: