Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Wizyta w przedszkolu nr 2 - 20.05.2013

           20 maja 2013 nasi uczniowie wybrali się na zajęcia integracyjne do zaprzyjaźnionego z nami Przedszkola nr 2 w Gryficach. W zajęciach wzięły udział dwie grupy 5 i 4 – latków oraz dzieci z umiarkowaną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną z OREW. Wszystkie dzieci świetnie bawiły się podczas zabaw muzycznych prowadzonych zarówno przez panie z przedszkola jak i p. Cezarego Wadasa – muzykoterapeutę z OREW. Dzięki takim zajęciom dzieci uczą się współdziałania w grupie, uczy wzajemnego społecznego kontaktu. Dzieci niepełnosprawne intelektualnie przekonują się, że mimo kalectwa mogą być traktowane na równi z innymi. Natomiast dzieci zdrowe w czasie wspólnej nauki i zabawy uczą się dostrzegania potrzeb innych, akceptacji i tolerancji wobec odmiennych zachowań, opiekuńczości i odpowiedzialności za słabszych. Prawdopodobnie w dalszym życiu będą bardziej wrażliwi wobec osób niepełnosprawnych.
DZIĘKUJEMY ZA MILE SPĘDZONY CZAS.
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena: