Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Wizyta przygotowawcza programu "Młodzież w działaniu" - 11-13.06.2013

      Zgodnie z założeniami unijnego programu ,,Młodzież w działaniu”, finansowanego ze środków Komisji Europejskiej, realizowanego przez nasze stowarzyszenie, w terminie od 11 do 13 czerwca 2013r. odbyła się wizyta przygotowawcza. Wzięli w niej udział przedstawiciele z Węgier, Niemiec, Grecji, Litwy i Polski.

        Na spotkaniu został omówiony pobyt dzieci i młodzieży w Polsce.  Szczegółowo omówiono zaplanowane zajęcia warsztatowe jak również spotkania integracyjne. Drugi etap programu - zajęcia warsztatowe odbędą się w dniach od 02-10 września 2013r.

             Mamy nadzieję, że podczas warsztatów wymienimy się doświadczeniami jak również nawiążemy nowe znajomości.
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena: