Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Wizyta policji - 10.06.2013

         Dnia 10.06.2013r. odbyło się w OREW w Gryficach spotkanie uczniów z sierżantem Tomaszem Siniarskim oraz jego przyjacielem psem „Falo”. Nasz gość opowiedział nam wiele ciekawostek na temat swojej pracy, służby psa w policji oraz  zademonstrował nam niektóre elementy tresury. Dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia. Pozdrawiamy…

Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena: