Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Wiosenny prezent - 21.03.2014

    Dnia 21 marca 2014r. w ramach Ligii Charytatywnej organizowanej przez AVIVA BZWBK na ręce przedstawicieli PSOUU Koło w Gryficach - Alicjii Kufel i Tomasza Jędzury- został złożony czek w wysokości 2068 zł przez Dyrektora oddziału BZWBK pana Sławomira Mądrawskiego. Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc!