Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Wigilia WTZ - 18.12.2013

Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy,
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory.
(...) Niebo ziemi, niebu ziemia
Wszyscy wszystkim ślą życzenia,
Drzewa ptakom, ptaki drzewom,
Tchnienie wiatru płatkom śniegu.

            Dnia 18 grudnia w Domu Weselnym "Galeria"odbyło się spotkanie wigilijne podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej wraz z rodzicami i opiekunami.  Ciepła atmosfera, serdeczność i uśmiech nie schodzący z ust to symbole tych spotkań. Wszystkich zebranych powitała pani kierownik Renata Mazurek zapraszając jednocześnie do obejrzenia "Jasełek" przygotowanych przez podopiecznych wraz z terapeutami. Pani kierownik złożyła wszystkim zebranym świateczno-noworoczne życzenia, zaś przewodniczący koła pan Wincenty Heilik wraz z sekretarzem panem Tomaszem Jędzurą podziękowli za pracę w 2013 roku, składając wszystkim najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Obecny na spotkaniu wigilijnym ksiądz proboszcz Ireneusz Pastryk pobłogosławił opłatek, którym wszyscy podzielili się zgodnie składając sobie życzenia wszystkiego, co najlepsze. 


Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena: