Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Wielkanocny konkurs - 15.04.2014

          Uczniowie grupy Edukacyjno- Terapeutycznej w OREW wzięli udział w Wielkanocnym konkursie plastycznym organizowanym przez Dom Kultury w Płotach. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały nagrody osobiście wręczone przez panią Dyrektor Annę Buchholc. Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi z otrzymanych wyróżnień i liczymy na dalszą współpracę.
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena: