Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Wernisaż prac - Program "Młodziez w działaniu" - 9.09.2013

        Dnia 9 września, w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Gryficach, odbył się wernisaż prac wykonanych w ramach programu unijnego ,,Młodzież w działaniu”, zorganizowanego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryficach.  Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali przedstawiciele każdego z pięciu państw biorących udział w projekcie tj. Litwy, Węgier, Grecji, Niemiec i Polski. Pokazane prace zostały wykonane przez osoby z różnym stopniem niepełnosprawności. Prace powstały w trakcie zajęć warsztatowych, wykonane są za pomocą wielu technik, z wykorzystaniem różnorodnych środków oraz materiałów. Projekt międzynarodowej wymiany młodzieży miał na celu integrację młodych ludzi niepełnosprawnych intelektualnie, umożliwienie im pracy i zabawy w międzynarodowym gronie. Był to nasz kolejny międzynarodowy projekt i mamy nadzieje, że będą następne.
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena: