Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Wernisaż prac pani Haliny Pokorskiej - 16.04.2013

      Wśród zaproszonych gości, w dniu 16 kwietnia w Muzeum Galeria ,,BRAMA” w Gryficach, mieliśmy przyjemność uczestniczyć w wernisażu malarstwa Pani Haliny Pokorskiej. Z ogromnym podziwem oglądaliśmy przepiękne prace w wykonaniu Pani Haliny. Podczas wernisażu panowała wyjątkowa atmosfera. Wszyscy okazali duże zainteresowanie i podziw nad umiejętnościami artystki. Opuszczając mury muzeum jednogłośnie stwierdziliśmy, że z niecierpliwością oczekiwać będziemy na kolejne warsztaty.

       Dziękujemy za zaproszenie, a Pani Halinie Pokorskiej raz jeszcze gratulujemy i życzymy kolejnych tak udanych wernisaży.
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena: