Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Warsztaty wielkanocne - WTZ - 17.03.2013

17 marca w Galerii ,,HOSSO” odbyły się darmowe warsztaty tematyczne poprowadzone przez  pracowników i podopiecznych  Warsztatu Terapii Zajęciowej.

 Wszystkie chętne dzieci brały udział w zajęciach, wykonując prace wielkanocne różnymi technikami:

 - malowanie bibelotów świątecznych;

-  robienie kartek świątecznych;

- klejenie jajek sklejkowych techniką decupage;

- dekorowanie ciasteczek. 

  Wykonane prace dzieci zabrały ze sobą.