Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Warsztaty teatralne - 24 - 26.06.2014

         "Życie jest teatrem" – z tą maksymą mogliśmy się zmierzyć w czasie warsztatów teatralnych, które odbyły się w dniach 24-26.06. pod kierunkiem aktorów z teatru „Krzyk” z Maszewa.

Zajęcia odbywały w GDK oraz kinie Kapitol, a udział w nich wzięło 21 osób wybranych z obu placówek: OREW i WTZ. 

Program warsztatów obejmował: 
- ruch jako ważny czynnik w pracy aktora;
- odwaga sceniczna – konstelacja aktorska;
- emocje, jako serce myśli aktora;
- improwizacja na scenie;
- konstrukcja etiud;
- partnerstwo na scenie;
- praca wokalna;
- trening dykcyjny;
- elementarne zadania aktorskie;
- ćwiczenia na budowanie wyobraźni scenicznej;
- ćwiczenia wyjaśniające impuls i reakcję w działaniu aktora;
- przygotowanie spektaklu z uczestnikami warsztatów;
- ćwiczenia akrobatyczne.

        Dzięki ogromnej energii wkładanej w warsztaty, oraz żywiołowości i własnej metodzie pracy z aktorem opartej na wieloletnim doświadczeniu założyciela teatru Marka Kościółka i pozostałych członków teatru przeżyliśmy niezapomniany czas pełen twórczej pracy, dzięki czemu mogliśmy niejednokrotnie przełamywać własne słabości i odkrywać pokłady tkwiących w nas możliwości, a przede wszystkim kreować sztukę jaką jest teatr. Trzy dni pracy pod okiem instruktorów z Maszewa pozwalają optymistycznie spojrzeć w przyszłość związaną z teatrem dzięki, któremu wiemy jak wielką wartość ma życie każdego z nas. 
       Składając najszczersze podziękowania grupie teatralnej „Krzyk”, za wielkie serce, ogrom życzliwości i zaangażowanie w czasie zajęć, mamy nadzieję, iż rozpoczęta współpraca będzie kontynuowana w przyszłości (oby jak najbliższej) z wymierną korzyścią dla obu stron, wszakże to teatr życia gdzie inspirację można czerpać z siebie nawzajem, a treść zrodzonych pomysłów reprezentować na scenicznych deskach.