Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Warsztaty ceramiczne w Szczecinie - 19.04.2013

Warsztaty ceramiczne w Szczecinie - 19.04.2013

Dzięki współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Szczecinie, dnia 19.04.2013 zostały zorganizowane warsztaty ceramiczne w ramach projektu ,,Edukacja i popularyzacja białej ceramiki szczecińskiej”.
            Warsztaty te miały za zadanie przybliżenie wiedzy ceramicznej, a w szczególności informacji na temat ,,dóbr szczecińskich” (,,Stettiner Waren”) - ceramiki, która w XVIII i XIX w. była eksportowana ze Szczecina do miast regionu południowego Bałtyku.
          Pokazy zdobienia wyrobów przeprowadziła dla naszej grupy P. Dorota Maziakowska. Mając do dyspozycji specjalnie dobrane pędzle, farby malowaliśmy wcześniej wypalone biskwity. Przekonaliśmy się, że charakterystyczne malatury są niezmiernie trudne do wykonania. Upowszechnienie wiedzy na ten temat jest niezwykłą atrakcją dla odbiorców. Te ciekawe doświadczenie dało nam ogromną satysfakcję.
            Udział w warsztatach wzięli: P. Siemaszko, K. Szeląg, A. Górski, M. Kwaśniak, M. Tyborski, S. Nowak pod opieką terapeutki. G. Elwart i R. Pawlaka.
Dzięki współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Szczecinie, dnia 19.04.2013 zostały zorganizowane warsztaty ceramiczne w ramach projektu ,,Edukacja i popularyzacja białej ceramiki szczecińskiej”.
            Warsztaty te miały za zadanie przybliżenie wiedzy ceramicznej, a w szczególności informacji na temat ,,dóbr szczecińskich” (,,Stettiner Waren”) - ceramiki, która w XVIII i XIX w. była eksportowana ze Szczecina do miast regionu południowego Bałtyku.
          Pokazy zdobienia wyrobów przeprowadziła dla naszej grupy P. Dorota Maziakowska. Mając do dyspozycji specjalnie dobrane pędzle, farby malowaliśmy wcześniej wypalone biskwity. Przekonaliśmy się, że charakterystyczne malatury są niezmiernie trudne do wykonania. Upowszechnienie wiedzy na ten temat jest niezwykłą atrakcją dla odbiorców. Te ciekawe doświadczenie dało nam ogromną satysfakcję.
            Udział w warsztatach wzięli: P. Siemaszko, K. Szeląg, A. Górski, M. Kwaśniak, M. Tyborski, S. Nowak pod opieką terapeutki. G. Elwart i R. Pawlaka.