Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Urodziny Radia Plus - 16.09.2014

Już po raz kolejny uczniowie z Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego wybrali się z życzeniami urodzinowymi do Radia Plus. Tego roku nasze zaprzyjaźnione radio obchodziło 18 -ste  urodziny. Uczniowie wykonali własnoręcznie kartkę urodzinową oraz pracę z drewna, które złożyli na ręce p. Iwony Borkowskiej. Nie zabrakło urodzinowych życzeń oraz tradycyjnego "Sto lat". Mięliśmy okazję zwiedzić studio oraz porozmawiać o pracy radiowca. Na zakończenie wizyty każdy z nas otrzymał pamiątkowy długopis z logo radia. Życzymy wszystkiego dobrego dla naszych radiowców!