Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Upominki na XX - lecie WTZ i OREW - 20.05.2014

          W dniu 20 maja 2014r. nasze placówki odwiedzili: pan Konstanty Tomasz  Oświęcimski - Poseł na Sejm RP oraz pan Artur Łącki - Radny Województwa Zachodniopomorskiego. Nasi goście nie przyszli do nas z pustymi rękami. Pan Poseł na ręce uczestników WTZ przekazał nowy telewizor do świetlicy warsztatowej, który zastąpi wysłużony sprzęt użytkowany dotychczas. Wcześniej, bo podczas Akademii z okazji XX - lecia placówek, która odbyła się 8 maja w Gryfikim Domu Kultury, podobny upominek, dla podopiecznych OREW, przekazał pan Artur. Ten telewizor będzie służył uczniom uczęszczającym do Oddziału OREW w Rogowie.
             Za wspaniałe upominki serdecznie dziękujemy!

       Następnie w miłej atmosferze, przy kawie i słodkim poczęstunku, rozmawialiśmy o bieżących sprawach nurtujących nasze placówki oraz możliwościach rozwoju wzajemnej współpracy. Panowie zwiedzili również obiekt a szczególnie chętnie odwiedzili nasz oddział przedszkolny.