Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Święto pieczonego ziemniaka - 18.09.2014

Piękna Słoneczna pogoda pozwoliła nam spędzić miło czas w Leśnej Hubertówce w Raduniu na Święcie Pieczonego Ziemniaka. Jak na piknik przystało nikogo nie minął poczęstunek. Wszyscy mogli spróbować ziemniaczanej sałatki przygotowanej przez uczestników z pracowni gospodarstwa domowego. Muzyka pana Cezara Wadasa rozbawiła wszystkich uczestniczących w spotkaniu na świeżym powietrzu. Uśmiechy na twarzach są tego znakomitym potwierdzeniem.