Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Spotkanie z Gaz System Pogoń Szczecin

"CZŁOWIEK JEST TYLE WART, ILE MOŻE DAĆ Z SIEBIE DRUGIEMU CZŁOWIEKOWI" Jan Paweł II
 
 
Dzisiejszego przedpołudnia nasi uczniowie mieli zaszczyt uczestniczyć z spotkaniu integracyjnym, które odbyło się w Gryf Arenie z zawodnikami GAZ SYSTEM Pogoń Szczecin. Podczas spotkania mieliśmy okazję obserwować piłkarzy ręcznych w rozgrzewce i pokazowym meczu. Po zakończonej rozgrywce nasi uczniowie mieli przyjemność uczestniczyć w indywidualnych zajęciach z zawodnikami Pogoni Szczecin. Trening przyniósł nam wiele radości, za co serdecznie dziękujemy.
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena: