Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Spotkanie w GRYF-ARENIE - 16.12.2013

          DNIA 16 GRUDNIA NASI PODOPIECZNI DZIĘKI UPRZEJMOŚCI PANA PRZEMKA KOWALEWSKIEGO Z GRYF ARENY SPOTKALI SIĘ Z MIKOŁAJEM, KTÓRY OBDAROWAŁ ICH PREZENTAMI!! DZIĘKUJEMY ZA WYWOŁANIE UŚMIECHU NA TWARZACH NASZEJ MŁODZIEŻY.
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena: