Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Skansen Chleba - 16.11.2013

          Skansen Chleba w Ustroniu Morskim to jedno z nielicznych miejsc tego typu w Polsce. Polska tradycja wypiekania chleba nie ma sobie równej na świecie. 16 listopada i my mogliśmy wziąć udział w wypieku swojego własnego pysznego chlebka. Towarzyszyło temu wiele zabawy i radości, ponieważ każdy z nas mógł zrobić swój chlebek w dowolnie przez siebie wymyślony sposób. Poznaliśmy także starą tradycję wypieku chleba i piękne baśnie związane z szacunkiem do chleba.

Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena: