Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Rocznica wyzwolenia Gryfic - 6.03.2013

              06.03.2013 uczestniczyliśmy w 68 rocznicy wyzwolenia Gryfic. Po uroczystościach w Kościele WNMP w Gryficach delegacje i poczty sztandarowe przeszły pod pomnik na plac Zwycięstwa gdzie odbył się apel i składanie kwiatów pod pomnikiem. 
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena: