Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Przegląd Taneczny w Kamieniu Pomorskim - 10.06.2014

"Taniec rodzi się z potrzeby wypowiedzenia niewypowiedzianego, poznania nieznanego, bycia w kontakcie z innymi"

           10 czerwca uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz młodzież Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego mieli przyjemność brać udział w IX Przeglądzie Zespołów Tanecznych zorganizowanym przez PSOUU Koło w Kamieniu Pomorskim. Mieliśmy okazje wystąpić przed licznie zebraną publicznośćią oraz możliwość obejrzenia uczniów z innych placówek min. OREW i WTZ z Kamienia Pomorskiego, WTZ Gryfino, ŚDS Goleniów, OREW Szczecin, SOSW w Kamieniu Pomorskim, Przedszkola Integracyjnego "RÓWNY START" Z Kamienia Pomorskiego oraz Publicznego Gimnazjum z Kamienia Pomorskiego. Wszyscy uczestnicy pokazali wysoki poziom taneczny i byli nagradzani gromkimi oklaskami przez publiczność.
                                                                                                                                DZIĘKUJEMY ZA ZAPROSZENIE!
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena: