Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Pracownia stolarska

Terapia w pracowni prowadzona jest przez kontakt z surowcem naturalnym, jakim jest drewno. Podstawowym zadaniem jest zapoznanie uczestników z technikami obróbki drewna, łączenia poszczególnych elementów oraz metodami impregnacji. Istotnym elementem zajęć jest opanowanie posługiwania się narzędziami stolarskimi (piła, dłuta, tarniki, młotek) oraz zapoznanie z działaniem wielu urządzeń elektrycznych (wiertarka, wyrzynarka, wypalarka). Podczas pracy uczestnicy wzbogacają swój słownik o nowe terminy techniczne i nabywają umiejętności współpracy w zespole. Konstruowanie budowli z drewna, konstrukcje ze sklejki.