Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Pracownia komputerowo - poligraficzna

       Celem pracowni jest zapoznanie uczestników z urządzeniami elektronicznymi, prawidłowa ich obsługa oraz praca w programach edukacyjnych i tekstowych ukierunkowanych na naukę pisania i liczenia. Praca przy komputerze wykorzystująca myszkę i klawiaturę ma na celu rozwijanie sprawności manualnej rąk, koncentracji oraz koordynacji wzrokowo - ruchowej uczestników. Uczestnicy nabywają umiejętności obsługi urządzeń technicznych do obróbki papieru tj. laminarka (na ciepło i zimno), bindownica, gilotyna. Uczestnicy wykonują zaproszenia, kartki okolicznościowe, kalendarze, wizytówki, broszury, plakaty, dokumentacje na potrzeby placówki.