Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Pracownia dziewiarsko - krawiecka

            Zajęcia w pracowni obejmują pełen zakres szycia ręcznego, umiejętność obsługi maszyny do szycia oraz opanowanie znajomości materiałów i przyborów krawieckich. Umiejętności te uczestnicy nabywają stopniowo, począwszy od bardzo prostych czynności (np. nawlekania igły), aż do coraz bardziej skomplikowanych. Uczestnicy uczą się korzystać z gotowych wykrojów, uczą się sami rysować formy. Przechodzą kolejne etapy szycia ręcznego, a następnie przystępują do czynności związanych z szycie maszynowym. Dodatkowo w pracowni uczestnicy poznają techniki hafciarskie, dziewiarskie. Wykonują różne prace na szydełku i na drutach, w tym serwetki, elementy dekoracyjne.