Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Pracownia ceramiczna

         Terapia ukierunkowana jest na kontakt uczestnika z surowcem naturalnym, jakim jest glina. Głównym zadaniem realizowanym w trakcie zajęć jest usprawnianie manualne oraz poprawa koordynacji wzrokowo - ruchowej. Przez pracę w glinie kształtuje się  w uczestnikach poczucie estetyki, następuje również rozwój wyobraźni pobudzonej możliwością realizacji własnych pomysłów. Uczestnicy poznają różne rodzaje gliny oraz techniki jej formowania, zdobienia, wypalania i szereg innych zabiegów dotyczących tego surowca.