Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Podsumowanie roku. Walentynki - WTZ - 14.02.2014

            Walentynki - coroczne święto zakochanych przypada 14 lutego. Nazwa pochodzi od św. Walentego. Dzień ten stał się więc okazją, do obdarowania się drobnymi upominkami.

           13 lutego w Gryfickim Domu Kultury bawiliśmy się na zabawie walentynkowej połączonej z podsumowaniem roku pracy 2013.  Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za trud włożony w realizację założeń rehabilitacji zawodowej i społecznej. Docenione zostały osoby biorące aktywny udział w kółkach zainteresowań. Podczas zabawy uczestnikom zostały rozdane kartki wypełnione słowami romantycznych marzeń oraz radości, ale także odnoszące się do uczucia sympatii i przyjaźni.  Podczas imprezy nie zabrakło również dobrej muzyki i słodkiego poczęstunku.

 […] miłość po prosu jest. Bez definicji. Kochaj i nie żądaj zbyt wiele. Po prostu kochaj.