Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Żegnaj zimo! Powitanie wiosny - 21.03.2014

         Podopieczni Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryficach dzień 21 marca postanowili uczcić wiosennym korowodem ulicami miasta, do którego zaprosili swoich przyjaciół ze Szkoły Podstawowej nr 4 oraz Przedszkoli nr 1 i nr 2 w Gryficach.Korowód przeszedł spod placówek PSOUU do Parku Miejskiego, gdzie wspólnie pożegnaliśmy zimę symbolicznie spalając Marzanny wykonane przez naszych uczniów oraz przedszkolaków i uczniów SP4. Dziękujemy naszym "małym gościom" i ich opiekunom za liczne przybycie i towarzyszenie nam w przemarszu. Dziękujemy także Policjantom, Strażakom oraz Strażnikom Miejskim za pomoc w bezpiecznym przemarszu dzieci!
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena: