Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Pierwsza pomoc - OREW - 2.07.2013

          Dnia 02.07.2013r. w Ośrodku Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczym odbyło się szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego dla naszych uczniów przez p. Karolinę Bartnicką z Eskumed Medicus. Każdy z nas przeszedł praktyczne szkolenie na fantomie z zakresu udzielenia pierwszej pomocy lekarskiej pod profesjonalnym okiem pani ratownik. Po szkoleniu mieliśmy możliwość obejrzenia karetki pogotowia i całego sprzętu medycznego, która została udostępniona dzięki Przychodni MIL MED przy ul. Ks. St. Ruta 8 w Gryficach. Bardzo serdecznie dziękujemy panu Adamowi Majewskiemu za pomoc w zorganizowaniu zajęć.
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena: