Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Paraolimpiada w Kamieniu Pomorskim - 17.10.2013

               17.10.2013 r. zorganizowana została w hali wnioskowo-sportowej w Kamieniu Pomorskim paraolimpiada dla osób niepełnosprawnych. Z naszej placówki oddelegowane zostały 2zespoły: OREW i WTZ  liczące po 6-ciu  podopiecznych. W paraolimpiadzie wzięło udział rekordowe  500 uczestników. Jak na olimpiadę przystało, otwarło ją uroczyste zapalenie znicza olimpijskiego. Dodatkową atrakcją zawodów były  zmagania przedszkolaków  oraz grup wczesnoszkolnych. Mimo tak wielu uczestników organizatorzy zadbali, by zawody przebiegały sprawnie w sportowej atmosferze.