Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa fabrycznie nowego mikrobusu, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażonego w miejsca do kotwiczenia wózków inwalidzkich, dla PSOUU Koło w Gryficach

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryficach

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania dotyczącego:

 

„DOSTAWY FABRYCZNIE NOWEGO MIKROBUSU, PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, WYPOSAŻONEGO W MIEJSCA DO KOTWICZENIA WÓZKÓW INWALIDZKICH, DLA PSOUU KOŁO W GRYFICACH”

szczegóły znajdują się w załącznikach

Załączniki do pobrania i edycji: