Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa fabrycznie nowego autobusu, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażonego w miejsca do kotwiczenia wózków inwalidzkich, dla PSONI Koło w Gryficach

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Gryficach

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania dotyczącego:

 

„DOSTAWY FABRYCZNIE NOWEGO AUTOBUSU, PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, WYPOSAŻONEGO W MIEJSCA DO KOTWICZENIA WÓZKÓW INWALIDZKICH, DLA PSONI KOŁO W GRYFICACH”

szczegóły znajdują się w załącznikach

Załączniki do pobrania i edycji: