Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Oferta wykonania oryginalnych upominków

Oferujemy Państwu wykonanie oryginalnych upominków, zaproszeń, kompozycji dekoracyjnych na różne okazje. 

Propozycje wykonanych prac przedstawiamy poniżej. Jesteśmy w stanie zrealizować Państwa zamówienia według indywidualnych potrzeb.

Zamówienia prosimy składać pod poniższym numerem telefonu, bądź poprzez formularz kontaktowy

Telefon: 510 127 858