Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Noc Świętojańska w Smolęcinie - 22.06.2013

          W dniu 22 czerwca 2013 roku, Sołectwo Smolęcin - Łopianów ze współpracą z Gryfickim Domem Kultury, zaprosili nas na uroczystości związanej z Nocą Świętojańską. Cała zabawa rozpoczęła się o godzinie 17.00 na boisku w Smolęcinie przy słonecznej pogodzie. Uczestniczyliśmy w Biesiadzie Sobótkowej, konkursie na wianek Świętojański, który później został puszczony na wodę. Zabawę uwieńczyliśmy naszym pięknym polskim tańcem ,,Krakowiakiem”, który bardzo spodobał się publiczności, a nasze narodowe stroje przykuły ich uwagę. Bawiliśmy się znakomicie, a do domów wróciliśmy szczęśliwi i zadowoleni.

Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena: