Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Nasz nowy samochodzik - 7.06.2013

        Dnia 29 maja 2013 roku odebraliśmy nowy autobus do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich. Pojazd zabudowany na podwoziu samochodu Volkswagen Crafter, wyposażony jest w hydrauliczny podnośnik do wprowadzania osób poruszających się na wózkach oraz 2 miejsca do kotwiczenia wózków inwalidzkich. Dzięki temu nabytkowi warunki przewozu osób niepełnosprawnych, realizowane przez nasze Koło, znacznie się poprawiły. Autobus rozpoczął swoją służbę w dniu 7 czerwca, obsługując trasę Gryfice - Rogowo, dowożąc niepełnosprawnych uczniów do oddziału OREW w Rogowie. Zakup był możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu Wyrównywanie Różnic Między Regionami II.
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena: