Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Nasi przyjaciele dla nas - 17.12.2013

          17 GRUDNIA 2013 SPOTKALIŚMY SIĘ W GRYFICKIM DOMU KULTURY NA KONCERCIE BOŻONARODZENIOWYM W WYKONANIU PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ W GRYFICACH ORAZ "JASEŁKACH" W WYKONANIU UCZNIÓW ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W GRYFICACH.
            DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ARTYSTOM ZA PRZEPIĘKNY WYSTĘP DLA NASZYCH PODOPIECZNYCH.
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena: