Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Nareszcie jest! Nowe auto do przewozu naszych podopiecznych - 28/04/2017

Długo wyczekiwany, bardzo potrzebny samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach, zawitał w końcu w nasze progi. Zaszczytu przecięcia wstęgi dostąpili przedstawiciele darczyńców, pan Artur Łącki - radny województwa zachodniopomorskiego, członek Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Gryficach pani Magdalena Stępińska oraz podopieczna naszego Stowarzyszenia Kornelia. Powitanie nie mogło się oczywiście nie odbyć bez tradycyjnego szampana, oczywiście bezalkoholowego oraz pysznego tortu. Zakup wartego 180 tysięcy pojazdu, dostarczonego przez firmę Polster, był możliwy dzięki funduszom pozyskanym: od darczyńców w ramach kampanii Kilometry Dobra w 2015 roku, z tytułu odpisu 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego jaką jest PSONI Koło w Gryficach, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach dofinansowania likwidacji barier transportowych oraz ze środków Stowarzyszenia wypracowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego zakupu serdecznie dziękujemy!

Galeria 1

Galeria 2