Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Mikołajkowa wizyta młodzieży w WTZ - 05.12.2014

Z okazji tegorocznych Mikołajek odwiedzili nas licealiści z II klasy o profilu psychologicznym z I LO im. Bolesława Chrobrego w Gryficach wraz z panią A. Żurawik. Spotkanie przebiegało w miłej i radosnej atmosferze, a przygotowany przez uczniów repertuar pozwolił nam poczuć magię zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Każdy z nas został również obdarowany starannie zapakowaną mandarynką. Dzięki takiej inicjatywie mogliśmy skonfrontować naszą działalność z działalnością uczniów z LO, podzielić się doświadczeniami, jakie nabyliśmy w czasie pracy w WTZ, a także uzyskać informacje jak wygląda nauka i życie szkolne współczesnego licealisty. Gryficka młodzież została oprowadzona po pracowniach warsztatu, a prace wykonane przez nas wywarły na niej duże wrażenie. Całe spotkanie miało charakter integracyjny na drodze do świadomości o życiu i pracy osób z niepełnosprawnością intelektualną. To właśnie takie spotkania są źródłem późniejszej współpracy między poszczególnymi placówkami. My ze swojej strony serdecznie dziękujemy uczniom klasy IIa z gryfickiego LO za odwiedziny i słodki upominek, zachęcając tym samym inne placówki do tego typu spotkań.