Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Konkurs taneczny w Kamieniu Pomorskim - 20.06.2013

            20 czerwca 2013 roku udaliśmy się na VIII Przegląd Zespołów Tanecznych, zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kamieniu Pomorskim. Wystąpiliśmy z narodowym  tańcem ,,Krakowiakiem”. Nasze kolorowe stroje przyciągały uwagę widowni, a po występie zostaliśmy nagrodzeni gromkimi brawami. Oprócz naszej grupy tanecznej swoje talenty zaprezentowali  również tancerze z innych placówek. Nasz zespół taneczny ,,MAMBA” powiększył swoją kolekcję o nową statuetkę. 
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena: