Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Konkurs na Palmę Wielkanocną - 12/04/2017

Dzisiejszego dnia odbyło się również uroczyste rozstrzygnięcie konkursu na Palmę Wielkanocną organizowanego przez Trzebiatowski Ośrodek Kultury. Spośród wszystkich prac biorących udział w konkursie palma wykonana przez uczniów OREW zdobyła I- sze miejsce. Bardzo się cieszymy i za rok na pewno przystąpimy do konkursu.