Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Hipoterapia - 19.09.2014

Od września bieżącego roku, uczniowie OREW rozpoczęli zajęcia z hipoterapii, które odbywają się w Zaleszczycach. Zajęcia te prowadzi instruktor jazdy konnej i instruktor hipoterapii. W trakcie tych zajęć, uczniowie przede wszystkim obcują z koniem. Wkrótce korzystać będą z terapeutycznego działąnia jazdy na koniu. Zajęcia dostosowane są do indywidualnych potrzeb każdego dziecka. Hipoterapia dla dzieci jest formą rehabilitacyjną, która ma na celu normalizować napięcia mięśni spastycznych u dzieci wiotkich, wzzmocnić mięśnie grzbietu i brzucha, poprawić kontrolę głowy i tułowia, poprawić koordynację wzrokowo - ruchową. Na koniu można zdobywać świat, ale można też przełamywać lęki. Uczniowie bardzo chętnie uczęszczają na terapię. Mają okazję przebywać na świerzym powietrzu oraz obcować z różnymi zwierzętami takimi jak: kozy, króliki, koty.