Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Grzybobranie - 12.09.2014

Dnia 12 września uczniowie OREW i uczestnicy WTZ wybrali się do pobliskich lasów na wspólne grzybobranie. Niezwykłe uroki lasu i kosz pełen pachnących grzybów pozwolił nam nie tylko odpocząć psychicznie, ale i spędzić cza na świerzym powietrzu. Pogoda była piękna, a w lesie mnóstwo grzybów. Koszyki szybko się zapełniały. Był też czas na odpoczynek i śniadanie. Wróciliśmy zmęczeni, ale bardzo zadowoleni.